Porrera facade-description

Botarell té una íntima relació amb els camps de cultiu adjacents. Situat als peus de la serra de Prades, la morfologia urbana d’aquesta població presenta uns límits molt difusos amb el camp.
L’estratègia d’organització de l’habitatge sorgeix de la reactivació de l’estructura geomètrica latent encara en la parcel·la dels camps de cultiu, pensats com a eficients sistemes de bandes paral·leles. El projecte es pensa com un dispositiu que neix d’un ordre paisatgístic ancestral. El paisatge com a eina de projecte.
La casa s’organitza en bandes funcionals flexibles que actuen segons gradients d’intimitat, es mostra introvertida pel front del carrer i pels laterals, i s’obre completament al sud per garantir llum natural, establir una relació propera amb l’exterior, minimitzar les pèrdues tèrmiques i protegir la casa del fort vent del nord.
Amb l’aprofitament de les energies naturals s’intenta minimitzar el consum de recursos energètics, prioritzant estratègies bàsiques com l’orientació, la reutilització de les aigües pluvials per al reg de l’hort o els fluxos de ventilació.
Una casa relacionada amb el territori, i pensada a llarg plaç, prou versàtil per poder absorbir els canvis en l’estructura familiar al llarg del temps.

Aquesta casa està pensada per un paisatge, una cultura i unes persones. Vol ser un sistema obert i elàstic, una estructura energèticament eficient i versàtil que sigui capaç d’evolucionar segons les necessitats i les experiències dels seus habitants.

Porrera facade

r.

rehabilitation of a
riverfront facade
Porrera, el Priorat
studies