Ka-U-en-description

Amb l’arribada del ferrocarril al el segle XIX, la ciutat històrica d’Udine va inaugurar una nova etapa on el concepte d’un nucli antic compacte contraposat a un territori natural va donar pas a una nova realitat urbano-territorial que treballa alhora amb diverses escales. La formació de l’Udine modern es pot entendre com el creixement d’una ciutat en dos moments: En una escala petita, el lent i dens centre històric de la ciutat medieval i renaixentista, i en una escala més gran, l’aparició de les ràpides i lleugeres vies de tren, que van ser construides al sud de la ciutat juntament amb fàbriques d’acer i altres edificis industrials. El ferrocarril separa el centre historic de l’àrea industrial, que avui està abandonada.
L’objectiu del nova estació de tren multimodal és connectar les dues parts de la ciutat que avui en dia resten dividides esdevenint un nou punt de centralitat que permeti transformar l’obsoleta àrea industrial en una part important de la ciutat del futur.

Es proposa una infraestructura que se situa sobre i sota les vies de tren existents. Opera a partir d’una superposició de nivells i intercanvis i pretén resoldre situacions urbano-territorials a diferents escales.

e.

Intermodal station
Udine, Itàlia
final thesis project MH
ETSAB-UPC 2010