Intervals-memòria

El conjunt s’integra al barri de Poblenou establint relacions de continuïtat d’alçada i alineació amb els edificis veïns. L’accés als dos cossos diferenciats però a l’hora connectats es du a terme mitjançant una plaça semipública a l’aire lliure. A més d’aquest espai, el sistema inclou a diferents nivells zones col·lectives que donen possibilitat a l’intercanvi de recursos entre veïns.
El concepte de tipologia desapareix, es lloga l’espai, no l’habitatge. L’espai habitable s’organitza en 5 franges o intervals: una franja d’accessos que a més de recollir les circulacions verticals de persones, llum i instal·lacions, ofereix petites zones d’estar comunes, una franja d’instal·lacions, una zona de serveis que incorpora espais per a la higiene i preparació d’aliments, una franja reconfigurable per al descans, treball i oci, i una franja galeria, un espai intermedi privat amb opció a ser comunitari que actua com a coixí tèrmic entre l’interior i l’exterior.
La construcció es du a terme mitjançant sistemes prefabricats en sec, amb els que aconseguim una major precisió i una disminució del cost de l’edifici, els temps d’execució, la generació de residus i la petjada ecològica de tota la intervenció.

En resposta als nous models socials de convivència proposem un sistema modular tridimensional que busca obtenir la màxima flexibilitat de l’espai amb habitatges de diferents mides que poden créixer i minvar de superfície i de volum segons les necessitats dels seus habitants.

Intervals

e.

Habitatge col·lectiu
Poblenou, Barcelona
2015

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.