estudi Nua-memòria

Tarragona, situada estratègicament dalt d’un turó, té una estreta relació amb el Mediterrani. Aquesta dualitat geogràfica permet trobar punts tant privilegiats com el d’aquest estudi, un dels pocs baixos de la ciutat amb vistes al mar.
Recuperem l’espai ocupat durant molt temps com a magatzem per transformar-lo en un lloc de treball ampli i lluminós.
La intervenció s’estructura principalment en tres accions.
Despullar. Descobrim l’estructura original de l’edifici construït l’any 1931, la casa Antoni Rosell Fortuny, de l’arquitecte Francesc de Paula Morera Gatell, afegint una nova capa a la primera reforma de l’espai realitzada per Joan Tous Arquitectes. Repiquem alguns murs per recuperar l’esperit original, deixar-los respirar i evitar així el seu deteriorament a causa de les humitats.
Obrir. Potenciem la relació interior exterior fomentant el contacte visual amb el mar. Eliminem les divisions que tapiaven dels arcs transversals connectant visualment tot l’estudi amb l’espai comú d’accés i l’espai públic exterior. Els arcs estructuren i ordenen l’espai.
Habitar. Definim i personalitzem l’estudi mitjançant diferents peces de mobiliari de fusta de pi que s’adapten a l’espai i a les activitats que s’hi desenvolupen.

Despullar, obrir i habitar l’espai. Recuperar l’esperit original de l’edifici potenciant noves connexions físiques i visuals.

estudi NUA

o.

Transformació d’un
antic magatzem en estudi.
Baixada de Toro, Tarragona.
2015

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.